Solfangere er meget kostnads- og energieffektive installasjoner til å produsere energi for oppvarming og tappevann.

Utviklingen på dette området har vært stor, og denne teknologien har etterhvert fått meget stor utbredelse i Europa og Asia. Bruk av solfangere er nå den suverent mest effektive måten å høste solenergi.

I kombinasjon med varmepumpe, biokjel eller annen fornybar energikilde, så vil man være godt på vei til å produsere all energi til oppvarming i bygget.

Her er en informativ side som beskriver solenergi:
http://www.fornybar.no/solenergi/teknologi

Solen leverer daglig enorme mengder gratis energi til jorden.

Solenergi er en tilnærmet utømmelig energikilde. Selv når det er overskyet og nedbør, kommer den termiske energien til jordoverflaten. Utfordringen har vært å finne effektive måter/løsninger for å utnytte solenergien.

I de siste tiårene har det skjedd en veldig utvikling av solcelleteknologien. Dette har ført til at kostnader tilknyttet investering av solceller har blitt vesentlig lavere, samtidig som at effektiviteten har økt.

Vår filosofi er å finne beste løsning til best pris, derfor søker vi kontinuerlig å kunne tilby kvalitetsprodukter som leverer effektivitet til lav kostnad. Derfor er vi stolte av å representere Elkem som er har levert norsk teknologi og kvalitet gjennom mange år.

Her er en informativ side som beskriver solenergi:
http://www.fornybar.no/solenergi/teknologi