Solfangere er meget kostnads- og energieffektive installasjoner til å produsere energi for oppvarming og tappevann.

Utviklingen på dette området har vært stor, og denne teknologien har etterhvert fått meget stor utbredelse i Europa og Asia. Bruk av solfangere er nå den suverent mest effektive måten å høste solenergi.

Våre Nordic solfangere fra Nor Technologies er spesielt utviklet for best mulig utnyttelse av solenergien på våre breddegrader. Selv om produksjonen av varmt vann synker under vinterhalvåret, så dekker den totale årlige leveransen av energi nærmere 50% av det totale oppvarmingsbehovet i en bolig! Og etter at investeringen er gjort, så vil anlegget produsere tilnærmet “gratis” energi.

I kombinasjon med varmepumpe, biokjel eller annen fornybar energikilde, så vil man være godt på vei til å produsere all energi til oppvarming i bygget.

Her er en informativ side som beskriver solenergi:

http://www.fornybar.no/solenergi/teknologi