Klima

Genvex

Combi 185 L/LS er en energismart klimasentral for fremtidens boliger. Klimasentralen produserer varme til tappevann og oppvarming (LS), og tilfører varme til ventilasjon ved behov. Ved å styre varmen sentralt i boligen ved hjelp av en klimasentral, vil en oppnå et mere komfortabelt inneklima og samtidig spare strøm.

Klimasentralen består i hovedsak av et ventilasjonsaggregat, varmtvannsbeholder og en kombinasjonsvarmepumpe, samt en kontroll-/styringsenhet. Det er i tillegg innstallert en varmekolbe for tilleggsvarme ved stort forbruk. Combi 185 har kapasitet til å levere en families varmtvannsforbruk året rundt.

Sesnor tilbyr her en komplett løsning for varmt tappevann, ventilasjon og oppvarming til leiligheter og boliger fra ca 65m2. Vi leverer klart til bruk - løsningen krever kun tilkobling til strøm (stikkontakt), vann og distribusjonsføringer til ventilasjon.

Klimasentralen er en av de beste løsningene på markedet til oppvarming og produksjon av varmt vann.

Last ned produktspesifikasjon her

Andre produkter

  • NANSULATE

    Drifter ditt vannbårne gulvvarme system.

  • Gekko

    Fordeling av godene…

  • Elkem

    Solenergi er elektrisk!