Lavtemperatur IR-teknologi = Behagelig solvarme året rundt!

Vi representerer Dynatherm i Norden, som produserer lavtemperatur varmeprodukter basert på IR-teknologi. Diplom Ingeniør Elmar König er grunnlegger og eier av bedriften Dynatherm. Han har tidligere arbeidet hos Siemens i Tyskland, men valgte i 1990 å etablere Dynatherm for å utvikle og produsere varmesystemer basert på IR-teknologi. Bedriften ligger i Rhede i Tyskland, nær grensen til Nederland.

Felles for alle produktene, er at de produseres i Dynatherms fabrikk i Rhede og at ingenting forlater lokalene før funksjonstester er gjennomført. Etter 25 års produksjon opplever Dynatherm at deres første leverte produkter fortsatt fungerer like godt som da de forlot fabrikken.

Dynatherms sortiment har alle nødvendige godkjenninger og sertifiseringer for lovlig bruk i Norge.

Fordeler

Svært enkelt å prosjektere.

Svært enkelt å installere.

Svært enkelt å bruke.
Vri på termostaten og man får ønsket temperatur

Rimelig i innkjøp.

Vedlikeholdsfritt.
Ingen bevegelige deler, produktene er meget robuste.

Strømbesparende.
Nesten 100% av tilført energi omdannes til varme i rommet. Varmeeffekten føles nærmest umiddelbart når folien slår seg på og når man ønsker lavere temperatur blir folien kald like fort. Det vil derfor ikke være like mye oppmagasinert varme som skal fjernes som hva tilfellet er f.eks. i et system basert på vannbåren varme. En studie utført i løpet av en treårsperiode (2005-2007) av Den tekniske høyskole i Zürich med to sammenlignbare hus, et med varmefolie som eneste varmekilde og et hus med varmepumpe luft/vann og gulvbåren varme, viste at strømforbruket i huset med varmefolie var 27% lavere enn det med varmepumpe (!).

Katalog

Last ned pdf her