Godt inneklima gir et godt miljø

Ventilasjonsanlegget leverer frisk luft, fjerner fukt og stabiliserer temperaturen.

Bygg som oppføres i dag har svært liten luftlekkasje i forhold til bare noen år tilbake. Det betyr at bygg i dag har svært liten eller nesten ingen luftutskifting uten hjelp av et ventilasjonssystem. Og kravene til tetthet skal skjerpes ytterligere i årene som kommer.

Dette betyr at et godt og velfungerende klimaanlegg er viktigere enn noen gang! Ventilasjonen av et bygg vil være avgjørende for å hindre fukt- og råteskader, fjerne

skadelig avgasser fra intriør og inventar, og hindre sykdomfremkallende forhold, (sopp, midd, etc).

Vårt fokus er å levere smarte klimaprodukter som leverer et godt inneklima, men som samtidig har et svært lavt energiforbruk. Samtidig som kunden sparer energi og penger, så har man trygghet i at det produksjonsmessige miljø-fotavtrykket er lavt!

Produkter

Genvex

GENVEX er ventilasjonsaggregat- og varmepumpeprodusent som leverer høykvalitets produkter med fokus på energi og miljø. Hovedproduksjonen skjer på fabrikken i Haderslev, Danmark.

Klimasentral

Combi 185 L/LS er en energismart klimasentral for fremtidens boliger. Klimasentralen produserer varme til tappevann og oppvarming (LS), og tilfører varme til ventilasjon ved behov. Ved å styre varmen sentralt i boligen ved hjelp av en klimasentral, vil en oppnå et mere komfortabelt inneklima og samtidig spare strøm.

Klimasentralen består i hovedsak av et ventilasjonsaggregat, varmtvannsbeholder og en kombinasjonsvarmepumpe, samt en kontroll-/styringsenhet. Det er i tillegg innstallert en varmekolbe for tilleggsvarme ved stort forbruk. Combi 185 har kapasitet til å levere en families varmtvannsforbruk året rundt.

Sesnor tilbyr her en komplett løsning for varmt tappevann, ventilasjon og oppvarming til leiligheter og boliger fra ca 65m2. Vi leverer klart til bruk – løsningen krever kun tilkobling til strøm (stikkontakt), vann og distribusjonsføringer til ventilasjon.

Klimasentralen er en av de beste løsningene på markedet til oppvarming og produksjon av varmt vann.

Combi 185 L/LS datablad

Ventilasjonsaggregater

ENERGY aggregatene gjenvinner opptil 96% av energien som trekkes ut fra boligen! Disse produktene er sertifisert fra Passivhaus Institut.

Energy datablad

Ventilasjonsaggregater med luft/luft varmepumpe

Premium Preheat aggregatene har innebygd luft/luft varmepumpe som henter energien fra avkastluften, og tilfører energien til tilluften. Energien kan brukes som tilskudd til oppvarming av boligen, eller kjøling.

Preheat datablad

Tappevann varmepumpe

VANVEX er en tappevannsbereder med varmepumpe. Den henter energien fra uteluften, og produserer varmt tappevann til ca 30% av kostnadene til en konvensjonell EL-bereder.

Vanvex_185-285_datablad